Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Reklama
 
Zapomenuté heslo

Komunikace se službou SMS Rozhlas

Telefonní číslo pro váš SMS rozhlas

+420 736 339 339 nebo +421 917 221 138

Číslo, na které zájemci o odběr informací z vašeho SMS Rozhlasu zasílají aktivační SMS.

Tvar aktivační SMS pro přihlášení k odběru informací

KLÍČOVÉ SLOVOmezera SKUPINAmezera PŘÍJMENÍmezera JMÉNO

Vysvětlivky

KLÍČOVÉ SLOVO = jednoznačné klíčové slovo, které je klientovi přiřazeno při aktivaci služby.

Skupina = jméno skupiny, do které se zájemce o odběr informací přihlašuje. Skupiny si klient může jednoduše vytvořit ve svém adresáři s kontakty.

Pokyny a informace

  • Aktivační SMS musí být zaslána zájemcem o odběr informací na výše uvedené číslo
  • Pokud si v nastavení služby SMS rozhlas zvolíte možnost autorizace uživatelů, tak se kontakt nejdříve zařadí do fronty k autorizaci. Tuto frontu najdete v Menu pro přihlášené uživatele pod názvem Autorizace kontaktů – SMS Rozhlas. Zde teprve kontakty autorizujete jednoduchým potvrzením.
  • Pokud nemáte nastavenou možnost autorizace uživatelů, tak se přidá automaticky jméno, příjmení a číslo zájemce k odběru informací do požadované Skupiny ve vašem Adresáři kontaktů.

Tvar SMS pro odhlášení odběru informací

KLÍČOVÉ SLOVOmezera KONEC

Pokyny a informace

  • Ukončovací SMS musí být zaslána již registrovaným zájemcem o odběr informací na výše uvedené číslo z klientova telefonního čísla.
  • Po obdržení ukončovací SMS pro odběr informací je automaticky telefonní číslo vymazáno i se souvisejícími kontaktními údaji ze všech skupin ve vašem adresáři kontaktů.

SMS pro vyvolání hromadného odeslání SMS zvolené skupině příjemců

KLÍČOVÉ SLOVOmezera SEND mezera SKUPINAmezera TEXT

Tato forma odeslání informativních SMS je vhodná, pokud právě nemáte přístup k internetu tedy i k naší službě Hromadné rozesílání SMS a potřebujete nutně zvolené skupině rozeslat informativní SMS.

Vysvětlivky

Text = samotný text SMS zprávy. Maximální délka zprávy za názvem kanálu je 160 znaků, delší zprávy jsou oříznuty.

Pokyny a informace

  • Příkaz pro rozeslání SMS lze zasílat pouze z autorizovaných telefonních čísel, které si můžete autorizovat v sekci pro přihlášené - Nastavení služeb/Číslo odesílatele SMS na portálu SMS brána.
  • V případě pokusu o rozeslání SMS z neautorizovaného čísla nebude rozeslání provedeno a na toto číslo se odešle informativní SMS, že se nejedná o autorizované číslo pro provedení rozeslání. Tato SMS se odešle na náklady zákazníka.